New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Contemporary painting
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Sztuka wczesnochrześcijańska
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies