New items
Ewa Bloom Kwiatkowska : re_vival notes : (nic nie jest zapomniane)
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Nic drobniej nie będzie
Georg Baselitz : 100 drawings from the beginning until the present
Jerzy Nowosielski : katalog wystawy jubileuszowej