New items
Vlavianos : a práxis da escultura = the praxis of sculpture
Kiki Smith
Od idei do obiektu, od obiektu do produktu = Idea to object, object to product = Me-ra'ajon le-objekt, me-objekt le-mucar
Edvard Munch
Sztuka w poczekalni : studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989