New items
Dzieła sztuki Banku Pekao S.A
Techniki malarskie caravaggionistów : badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych
Wizualne podstawy nauki o świecie i barwie. Cz. 1, Cz. 2,
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Od "abstrakcji" do abstrakcji = From "Abstraction" to Abstraction