New items
Lubomir Tomaszewski : ogień, dym i skała = fire, smoke, and rock
Erna Rosenstein: once upon a time
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Meander : Łukasz Majcherowicz
Kobiety z obrazów