New items
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Atlas grzybów
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw