New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Smart product design
Khmer ceramics : beauty and meaning