New items
Rzeźba w obiegu : profesorowie i pedagodzy Katedry Rzeźby Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : uczestnicy wystawy 26.10.-10.11.2018 : profesorowie i pedagodzy Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : uczestnicy wystawy w Gdańsku 4-18.04.2019
Mateusz Sarzyński
Death and the Eternal Forever
Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce : przypadek Marii Pinińskiej-Bereś
New methods of leafcasting in the conservation of historic parchments