New items
Gościnne występy : kawałki o projektowaniu
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Festiwal
Lupa, Warlikowski, Klata : Polski teatr po upadku komunizmu
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s