New items
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków