New items
Historia ciała. Tom 2,
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Olga Boznańska (1865-1940) : wystawa zbiorowa
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Ireneusz Walczak : Narkoza i euforia = Narcosis and euphoria : 2019-1988