New items
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Fotorewolwer : Konrad Brandel
Kartografie uczuć wzniosłych = Cartography of sublime feelings : Gosia Bartosik, Anna Baumgart, Teresa Gierzyńska, Michał Jankowski, Aleksandra Kubiak, Anna Kutera, Zbigniew Libera, Liliana Zeic
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2