New items
Cichy memoriał
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Transfashional Post/Inter/Disciplinary Lexicon
Dzieci światła : 10. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2018 = Children of the light : The 10th Curated Exhibition of Bielska Jesień 2018