Nowości
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy : zbiór przepisów prawnych
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1,