New items
Mouth to mouth : Slavs & Tatars
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Mirosław Adamczyk : plakaty = posters
Fashion at the Edge : Spectacle, Modernity and Deathliness
Neoplastic room : initial state