Nowości
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Isa Genzken : Works from 1973 to 1983
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament