Nowości
Darczyńcy polskich muzeów : historia i współczesność. T. 1
Vademecum typografa. T. 1,
Rzecz w kulturze
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018
Odwiedziny : rozmowy o dizajnie