New items
Hortus electronicus
Cyfrowe konfrontacje 2022
Von Bonnard Bis Klemke : Illustrierte Bücher und Mappenwerke aus der Sammlung Wieland Schütz = From Bonnard to Klemke : Illustrated Books and Portfolio Works from the Wieland Schütz Collection
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku