New items
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021
1950s Fashion Print
Przybysz
Opt Art : from mathematical optimization to visual design