New items
Thomas Ruff
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Interviews with Francis Bacon : The Brutality of Fact
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Edvard Mìlâr tvorčì šlâhi ta pošuki ìstini