New items
Black hole
Maciej Buszewicz : plakaty = posters
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Beverly
George Segal