New items
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Arthur Szyk soldier in art
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition