New items
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Historia męskości. T. 1,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022