Nowości
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Off the wall : art of the absurd
I see a city : Todd Webb's New York
Mona Kuhn : Works
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion