New items
Proroctwa
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Eileen Gray : dom pod słońcem
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence
Propaganda w świecie nowych plemion : perspektywa medioznawcza