Nowości
Pokój z widokiem = Room with a view
28th International Poster Biennale in Warsaw = 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1,