New items
Design jako program : programowanie i projektowanie graficzne
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Design i moda w przedwojennej Polsce