New items
Słyszałem, jak sowa woła moje imię : opowieść o Marianie Stachurskim
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Potencja : słownik symboli = Potency : a glossary of symbols
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III