New items
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Przemiana
Hieronim Bosch
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth