Nowości
Nauka i praca
Grafika Wojciecha Weissa : techniki artystyczne, monotypie, grafika użytkowa : katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 1975
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Wierny-portret
Kobiety Fotonu