New items
Florentine Portrait
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Faras : katedra w piaskach pustyni : sześćdziesiąt lat po odkryciu = Faras : the cathedral in the desert sands : sixty years after the discovery
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski