New items
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
O malarstwie
Kinga Araya : nostoi - returns (secrets well kept)
Projektant i użytkownik : konteksty komunikacji wizualnej