New items
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting