New items
Sean Scully : malarstwo i rzeźba = painting and sculpture
No cover
Spiraling polyhedron
Zabytek Zadbany A.D. 2022
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022