New items
Judasz
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Kolory PRL : plakat, komiks, film animowany
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Biografie niezwykłe : Zygmunt Grudziński 1870-1929, Bronisław Wiland 1874-1932