New items
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Powrót do Edenu
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu