Nowości
Vivian Maier : niania, która zmieniła historię fotografii
Sztuka w terapii, terapia w sztuce : teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę
Spis paru strat
Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego