Nowości
Teresa Murak - new perspectives
Puls.y = puls.es : Ewa Latkowska-Żychska
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Retablo : Agnieszka Cieślińska : grafika = prints
postsocialist contemporary : The institutionalization of artistic practice in Eastern Europe after 1989