New items
Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce : przypadek Marii Pinińskiej-Bereś
Obras fundamentales de Bárbaro Rivas
Atlas albo Radosna wiedza podszyta niepokojem
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory