New items
Nie)obowiązkowe nauczanie kapizmu : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 17.03-15.10.2023 : Prace wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie 17.03-09.07.2023
Women Artists and the Surrealist Movement
Vlavianos : a práxis da escultura = the praxis of sculpture
Ewa Kierska : malarka melancholii
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour