New items
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018
Computer : A History From the 17th Century to Today
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Roma Artist Ceija Stojka : What Should I Be Afraid of?