New items
No cover
Spiraling polyhedron
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Mariusz Woszczyński : podróż
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Kopia obrazu "Martwa natura z homarem" Nicolaesa van Geldera : problem artystyczny i warsztatowy