New items
Okaleczony świat : historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018
Longin Pinkowski : malarstwo
Lotna nowoczesność : kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm
Maciej Aleksandrowicz : sprawiedliwość = justice
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory