New items
Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Strategia UX : techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych