New items
Transfashional Post/Inter/Disciplinary Lexicon
UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice : Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others
Okiem filmowca : nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji
Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej
International Poster Biennale in Warsaw : the olympic games of the poster, June 9 - July 15, 2018