New items
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Zimna rewolucja : społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
Odnowa = Renewal : Biennale Zielona Góra 2022
Ireneusz Walczak : Narkoza i euforia = Narcosis and euphoria : 2019-1988