New items
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Stanisław Ryszard Kortyka : 50 lat pracy twórczej : 1969-2019