Nowości
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Historia obrazów : od ściany jaskini do ekranu komputera
Wiesław Bieńkuński : grafika, malarstwo, rysunek, techniki własne i kombinowane
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art