New items
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Adrian Frutiger Typefaces : The Complete Works
Contemporary painting
Jack Whitten : Jack's Jack