New items
International Poster Biennale in Warsaw : the olympic games of the poster, June 9 - July 15, 2018
Zero-waste planets
Koncepcja Kelaghai
Rzeźba w obiegu : profesorowie i pedagodzy Katedry Rzeźby Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : uczestnicy wystawy 26.10.-10.11.2018 : profesorowie i pedagodzy Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : uczestnicy wystawy w Gdańsku 4-18.04.2019
Było : 10 lat Salonu Akademii