Nowości
Melâškì = Mieleszki
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Brak okładki
Origami
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne